کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم اعتراض رانندگان خودروهای دیزلی در زابل

روز یکشنبه 19 فروردین ماه جمعی از رانندگان کامیون و خودروهای سنگین بار دیگر در اعتراض به کاهش سهمیه‌ی سوخت دست به تجمع زدند و خواستار برکناری ریاست شرکت نفت زابل شدند.

از سه ماه قبل رانندگان خودروهای سنگین و نیمه سنیگن بلوچستان با کاهش شدید سهمیه‌ی سوخت مواجه شدند و بارها در اعتراض به این کاهش دست به تجمع زدند.سهمیه‌ای که از سه هزار لیتر به ۳۰۰ لیتر دوره‌ای پانزده روزه کاهش یافته است.گفتنی است پیش از آغاز سال جدید نیز رانندگان خودروهای دیزلی بارها در زاهدان،ایرانشهر (پهره) و زابل دست به تجمع زده بودند.این کاهش سهمیه حتی تراکتورداران و کشاورزان استان را نیز متضرر کرده است و باعث شده بود چند روز پیش کشاورزان قلعه گنجی در اعتراض به این سهمیه مقابل جهاد کشاورزی دست به تجمع بزنند.گفته میشود که رانندگان معترض بارها مقابل شرکت نفت،فرمانداری و دیگر ارگان‌ها تجمع کردند اما تاکنون پاسخ روشنی به آنان داده نشده است.