کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم اعتراض راننده‌های استیجاری عملیات انتقال گاز میان‌کوه

روز سه شبنه 15 خردادماه حدود 31 راننده مینی بوس و اتوبوس استیجاری منطقه 1 عملیات انتقال گاز میان‌کوه،به پایین بودن دستمزد و مزایای دریافتی خود برای چندمین روز متوالی اعتراض کردند.

رانندگان مینی بوس و اتوبوس‌های استیجاری واحد حمل و نقل منطقه یک عملیات انتقال گاز میان‌کوه واقع در شهرستان امیدیه که مسئولیت جابجایی کارگران را برعهده دارند،از یک هفته پیش در اعتراض به پایین بودن دستمزد و مزایای دریافتی خود در محوطه واحد حمل و نقل ساختمان اداری عملیات خطوط لوله تجمع کردند.کار اصلی رانندگان جابجایی و انتقال کارگران از محل سکونتشان در شهرهای امیدیه و میانکوه به منطقه عملیاتی گاز و برعکس میباشد.بنابراین در یک شبانه‌روز دستکم بین 4 تا 5 بار کارگران را جابجا می‌کنند.دستمزد و مزایای کارگران راننده در مقایسه با دیگر راننده‌های سواری و وانت‌بار استیجاری عملیات گاز میانکوه و سایر راننده‌ای مینی بوس و اتوبوس‌های استیجاری شرکت های نفتی و پتروشیمی منطقه امیدیه بسیار پایین است اما مدیران شرکت انتقال گاز میانکوه توجهی به مطالبات و بهبود وضعیت معیشتی آنان ندارند.