کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم اعتراض دانشجویان خواجه نصیر به تفکیک جنسیتی سلف

روز سه شنبه 1 اسفندماه،عده‌ای از دانشجویان پردیس سیدخندان دانشگاه خواجه نصیر تهران برای چندمین روز متوالی در اعتراض به تفکیک جنسیتی سلف (غذاخوری) دانشگاه،غذای خود را به بیرون بردند.

دانشجویان دختر دانشگاه خواجه نصیر همانند روزهای گذشته وارد سالن مطالعه پسران شدند و با حمایت دانشجویان پسر،در برابر بیرون راندن خود از سوی نیروهای حراست دانشگاه مقاومت کردند.آنها در برابر سیاست های قرون وسطایی در این دانشگاه تجمع اعتراضی برگزار و شروع به سردادن شعارهای اعتراضی کردند.همچنین دانشجویان معترض به تفکیک جنسیتی دروازه سلف دانشگاه را شکستند و سرود «برای» را هم‌خوانی کردند.