کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم اعتراض دانشجویان به اجرای حکم زندان هستی امیری و ضیا نبوی

کانال تلگرامی دانشجویان متحد روز چهارشنبه 29 فروردین ماه از تداوم اعتراض دانشجویان دانشکده ادبیات دانشگاه علامه و الزهرا به اجرای حکم زندان برای هستی امیری و ضیا نبوی خبر داد.

دانشجویان دانشکده ادبیات دانشگاه علامه و الزهرا با سردادن شعارهای اعتراضی و نصب تصاویر و پوسترهایی در حمایت از این دو فعال دانشجویی در این دانشگاه‌ها تجمع کردند.هستی امیری و ضیا نبوی به دلیل شرکت در تجمعی که در اعتراض به مسمومیت‌های سریالی دختران در مدارس برگزار شده بود،به یک سال زندان محکوم شده‌اند.این دو معترض ۱۸ فروردین‌ماه پس از مراجعه به دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت یک ساله خود به اوین منتقل شدند.این دو دانشجو در مردادماه ۱۴۰۲ توسط شعبه ۲۶ دادگاه رژیم در تهران به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری محکوم شدندو این حکم بعدا در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تائید شد.