کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

تداوم اعتراضات گسترده مردم در اسرائیل

برپایه گزارشات منتشر شده، روز دوشنبه ۷ فروردین ماه، بیش از ۶۰۰ هزار نفر از شهروندان اسرائیلی در پی برکناری وزیر دفاع کشور اسرائیل به خیابان ها آمدند و خواستار توقف اصلاحات قضایی شدند.

در تل آویو پس از اعلام برکناری وزیر دفاع ، معترضان بزرگ‌راه‌ها را بستند و با آتش زدن لاستیک راه‌ها را بند آوردند و پلیس برای متفرق کردن آنها از ماشین آب‌پاش استفاده کرد. همزمان دانشگاه‌ها و اتحادیه های کارگری اسرائیل نیز اعلام اعتصاب کردند.معترضان اجرای تغییرات در اصلاحات قضایی را آغاز ظهور یک نوع اقتدار گرایی و زمین خوردن دموکراسی در اسرائیل می دانند. گفتنی است تظاهرات علیه برنامه دولت برای انجام اصلاحات بنیادین در دستگاه قضایی برای هفته‌ها ادامه داشته است.

دولت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، می‌گوید که تغییرات پیشنهادی به نفع رای‌دهندگان است. اما مخالفان  می‌گویند که این اصلاحات، که بررسی آنها در مجلس در جریان است، باعث سیاسی شدن نظام قضایی خواهد شد و ممکن است به استبداد منجر شود.