کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم اعتراضات کشاورزان اصفهان

کشاورزان اصفهانی روز دوشنبه 20 فروردین ماه، مجددا در اعتراض به عدم تخصیص حق‌آبه، با پارک کردن تراکتورهای خود دست به  تجمع اعتراضی زدند.

در تمام سال‌های گذشته کشاورزان اصفهانی بارها اعتراضات شدیدی نسبت به وضعیت انتقال آب از حوضه زاینده رود به حوضه کارون و پروژه‌های آب‌رسانی بن‌بروجن داشته‌اند. گفتنی است وضعیت زندگی نزدیک به یک میلیون کشاورز ساکن استان اصفهان که بیشتر آنها در مناطق شرقی زندگی می‌کنند،در سال‌های اخیر به علت فقدان آب کافی و خشک شدن بستر زاینده رود به مضیقه افتاده است.