کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

تداوم اعتراضات کارگران در پاناما

روز جمعه 31 تیر ماه، تظاهرات گسترده و اعتصاب سراسری کارگران و فرودستان پاناما علیه افزایش قیمت سوخت و هزینه‌های زندگی وارد سومین هفته خود شد.

این اعتراضات، که طولانی‌ترین اعتراضات قاره آمریکا در بیش از ۳ دهه اخیر حساب به شمار می رود، روز جمعه با درگیری‌های شدید بین نیروهای پلیس و تظاهرکنندگان در شهر سانتیاگو دو وراگواس به خشونت کشیده شد. تاکنون مذاکرات میان تشکل‌ها و اتحادیه‌های اجتماعی از یک سو و دولت از سوی دیگر به جایی نرسیده است. شایان ذکر است، پاناما یکی از نابرابرترین کشورهای منطقه است که ۱۰ درصد از جمعیت آن ۵۲ درصد از درآمد ملی را در اختیار دارند.

پست های مرتبط این دسته

جانباختن شماری از پناهجویان در ایتالیا

-

اعلام حمایت سندیکاها و اتحادیه های کارگری جهان از خیزش مردم ایران

-

ادامه اعتصاب سراسری کارگران و کارمندان در انگلیس

-

اعتراض گسترده به طرح بازنشستگی دولت ماکرون

-

اعتراض گسترده به طرح بازنشستگی دولت فرانسه

-

بازداشت7 عضو یک شبکه جاسوسی ایران توسط  جمهوری آذربایجان

-