کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم اعتراضات و افزایش جو امنیتی در شهرهای مختلف

بنابە گزارشات رسیده، روز سه شنبه  12 مهر ماه  مردم معترض دستکم در شهرهای تهران، کرج، سنندج، دیواندرە و سقز به خیابان‌ها آمدند.

برپایه گزارشات مزبور، شمار جان‌باختگان اعتراضات زاهدان دستکم بە ۶۴ نفر رسیده است. در همین حال اعتراضات شبانه با شعارهای ضد حکومتی در چندین شهرهای مختلف ایران ادامه دارد.  براساس تصاویر رسیده، مردم در دیواندرە شعار “مرگ بر دیکتاتور” و “زن، زندگی، آزادی” سر دادەاند. همچنین در سقز، علی رغم حضور شدید نیروهای امنیتی و انتظامی در چندین نقطه تجمعات اعتراضی برگزار گردید. از سنندج نیز خبر می‌رسد کە نیروهای امنیتی بە سوی معترضین تیراندازی کردەاند. همچنین در چندین نقطه پایتخت نیز تجمع‌های اعتراضی برگزار شدە است. معترضان در تهران شعار “مرگ بر خامنەای” و “زن، زندگی، آزادی” سر دادەاند.  بر اساس گزارش‌ها، به دنبال صورت پذیرفتن تظاهراتهای گسترده در استان‌های آذربایجان‌ غربی، کردستان، کرمانشاه و ایلام، اداره نظارت بر امکان عمومی، برخی از واحدهای صنفی را در شهرهای اشنویه، مهاباد، مریوان، پیرانشهر، نقده و سنندج پلمپ کردە است.