کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم اعتراضات مردمی در ایران

شب دوشنبه 14 آذر ماه، بعد از اعتصاب مردمی، مردم انقلابی در چند شهر کشور برای مقابله با رژیم به خیابان ها آمدند.

بنا به گزارشات، مردم زنجان با سر دادن شعار مرگ بر دیکتاتور به خیابان ها آمدند. همچنین در تهران مردم در خیابان های هفت حوض و ستار خان با بستن خیابان ها و سردادن شعار های اعتراضی ،اعتراض خود نسبت به رژیم نشان دادند. گفتنی است که در شهر های “سنندج” و “پودول” جوانان انقلابی با نیرو های سرکوبگر درگیر شدند که منجر به تیر اندازی به سمت مردم شد. در ایلام هم مردم به خیابان ها آمدند و شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند.

پست های مرتبط این دسته

تجمع اعتراضی رانندگان استیجاری توزیع برق گیلان

-

گردهمایی بازنشستگان استان خوزستان

-

ممانعت از حرکت اعتراضی کشاورزان اصفهانی

-

مرگ و مصدومیت شش کارگر در یزد و خوی

-

تجمع خانواده های بازداشت شدگان در آبدانان

-

اعتصاب و تجمع کارگران شرکت فولاد کاویان اهواز

-