کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم اعتراضات مالباختگان موسسه کاسپین

امروز شنبه ۶ مهر ماه، جمعی از مالباختگان موسسه کاسپین در تهران، نسبت به برآورده نشدن مطالبات خود، مقابل حوزه ریاست قوه قضاییه رژیم گرد آمدند.

در جریان این تجمع، معترضان با سردادن شعار و در دست داشتن بنرهایی با مضامین اعتراضی خواستار دریافت کلیه وجوه خود شدند. این چندمین بار است که سپرده‌گذاران موسسه کاسپین به وضعیت نامعلوم سپرده های خود اعتراض می‌کنند. طی ماه‌های گذشته نیز آنها تجمعات متعددی در شهرهای مختلف برگزار کرده‌اند. ولی تاکنون موفق به دریافت سپرده های خود نشده اند و هیچ مقام مسئولی نیز پاسخگو نبوده است.