کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم اعتراضات ضدحکومتی در شهرهای مختلف ایران

روز یکشنبه ۲5 اردیبهشت‌ماه، مردم برای چندمین روز پیاپی در شهرهای مختلف ایران از جمله شهرک رضوی تهران، شهرکرد، هفشجان، سورشجان، نهاوند در اعتراض به تورم و سیاست های اقتصادی دست به تظاهرات زدند.

نیروهای حکومتی به شدت دست به سرکوب میزنند و تاکنون چند نفر از معترضین کشته شده‌اند. خبرها حاکی از آن است، اینترنت در شهرهایی که اعتراضات در جریان است یا قطع شده یا شدیدا دچار اختلال شده است. گفتنی است، تحلیگران و ناظران اوضاع اعتراضات، قطعی گسترده اینترنت را نشانه آماده سازی رژیم برای سرکوب هرچه شدیدتر و کشتار گسترده معترضان می دانند.