کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم اعتراضات در شهر های ایران

روز چهار شنبه 16آذر ماه، همزمان با اعتصاب سراسری، مردم برخی از نقاط کشور به خیابان ها آمدند و با نیرو های سرکوبگر درگیر شدند.

در برخی از نقاط کشور از جمله، بندر عباس، تهران، شیراز، بجنورد، اصفهان، کرج،  نجف آباد، سنندج، سقز، مریوان، بوکان، گناباد، بومهن، مردم با بستن خیابان ها، آتش زدن لاستیک، سر دادن شعار علیه رژیم، خواندن سرود، آتش زدن روسری های خود و درگیری با نیرو های امنیتی به اعتراضات خودنسبت به جمهوری اسلامی ادامه دادند. گفتنی است که در کانی دینار مریوان، سنندج، سقز و بوکان، جوانان انقلابی با نیرو های امنیتی درگیر شدند که منجر به تیر اندازی مستقیم به سمت مردم شد. گفته میشود در جریان این تیراندازی در حسن آباد سنندج، یک جوان با شلیک مستقیم به شدت زخمی شده است.