کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم اعتراضات دانشجویی

روز شنبه 30 مهر ماه همزمان با آغاز اعتصاب بازاریان در شهرهای مختلف،  دانشجویان دانشگاه‌های مختلف کشور نیز دست به تحصن زده و تجمع اعتراضی برگزار کردند.

دانشجویان دانشگاه‌های مختلف از جمله در تهران و شیراز و دانشگاه‌های گیلان و مازندران، روز  با ادامه دادن به اعتراضات خود، تجمع کرده و شعارهایی در حمایت از معترضان و علیه جمهوری اسلامی سر دادند. در دانشگاه بهشتی تهران دانشجویان در همبستگی با اعتراضات سراسری دانشجویان و اعتراض به بازداشت‌های فراگیر، تحصن کردند. دانشجویان دانشگاه مرکز ۴۶ فرهنگ و هنر تهران هم با تححن در محوطه دانشگاه به این اعتراضات پیوستند. دانشجویان دانشگاه خلیج فارس بوشهر در جنوب ایران، تجمع کردند و شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند. همزمان دانشجویان دانشگاه آزاد شهرکرد تجمع کردند و شعار «آزادی آزادی» سر دادند. دانشجویان دانشگاه مازندران نیز در محوطه این دانشگاه تجمع اعتراضی برگزار کردند. همچنین در ادامه خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، دانشجویان دانشگاه آزاد نجف‌آباد و دانشجویان در دانشگاه هنر اسلامی تبریز تجمع کردند و شعارهایی علیه کلیت رژیم سردادند.