کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم اعتراضات دانشجویی

روز پنجشنبه 5 آبان ماه ، همزمان با برگزاری مراسم چهلم مهسا امینی ،  دانشجویان دانشگاه‌های مختلف کشور نیز دست به تحصن زده و تجمع اعتراضی برگزار کردند.

دانشجویان دانشگاه‌های مختلف از جمله در تهران و شیراز و دانشگاه‌های ارومیه، اراک، سنندج، سقز، قم، شاهرود، کاشان، گیلان و مازندران، با ادامه دادن به اعتراضات خود، تجمع کرده و با سردادن شعار و خواندن سرود “برای” و با دور انداختن روسری های خود، در حمایت از معترضان و علیه جمهوری اسلامی ادامه دادند. در دانشگاه بهشتی تهران دانشجویان در همبستگی با اعتراضات سراسری دانشجویان و اعتراض به بازداشت‌های فراگیر، تحصن کردند. دانشجویان دانشگاه های تهران هم با تحصن در محوطه دانشگاه به این اعتراضات پیوستند. دانشجویان دانشگاه خلیج فارس بوشهر در جنوب ایران، تجمع کردند و شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند. همزمان دانشجویان دانشگاه آزاد شهرکرد تجمع کردند و شعار «آزادی آزادی» سر دادند. دانشجویان دانشگاه مازندران نیز در محوطه این دانشگاه تجمع اعتراضی برگزار کردند. همچنین در ادامه خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، دانشجویان دانشگاه آزاد نجف‌آباد و دانشجویان در دانشگاه هنر اسلامی تبریز تجمع کردند و شعارهایی علیه کلیت رژیم سردادند.