کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم اعتراضات دامنه دار کارگران آذرآب

روز چهارشنبه 17 مهرماه،  شماری از کارگران واحد تولیدی، صنعتی آذرآب اراک،  برای چهارمین روز متوالی در اعتراض دستمزد معوقه خود و خواست لغو خصوصی سازی این شرکت دست به تجمع زدند.

در جریان این تجمع مأموران نیروهای انتظامی با حضور در مقابل درب ورودی این شرکت اقدام به متفرق کردن کارگران معترض کرده و از ادامه تجمع و راهپیمایی اعتراضی آنها جلوگیری کردند. گفتنی است، ماموران در اعتراضات روزهای گذشته کارگران، از گاز اشک آور استفاده کرده‌اند. لازم به ذکر است،  این کارگران که دستمزد ماه‌های تیر و مرداد و بخشی از خرداد ماه سالجاری خود را دریافت نکرده‌اند در پی اعتراضات خود، پیشتر احضار و مورد تهدید قرار گرفته بودند.