کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم اعتراضات خانواده های محکوم به اعدام

خانواده‌های محکوم به اعدام، روز چهارشنبه بیست و سوم شهریور ماه، ضمن برپایی راهپیمایی، اعتراضات خود را به خیابان‌ها کشاندند.

بنا به گزارشات، خانواده‌های محکومان به اعدام، در هفتمین روز اعتراضات، با سردادن شعار مقابل دفتر ارتباطات مردمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی در تهران، خواهان بازبینی و لغو صدور و اجرای احکام اعدام شدند.

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش انقلابی مردم در شهرهای مختلف

-

اعتصاب کارگران آبفای مشگین شهر

-

اعتراض کارگران اخراجی روغن جهان

-

استمرار تجمع اپراتورهای پست های فشار قوی برق

-

وقوع زمین لرزه در شهرستان خوی

-

فروش اموال مازاد دولت ایران با مصونیت قضایی

-