کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم اعتراضات بازنشستگان تأمین اجتماعی اهواز

روز چهارشنبه ۱۸ خردادماه جمعی از بازنشستگان تأمین اجتماعی اهواز مجدداً مقابل فرمانداری این شهر دست به تجمع زدند.

این بازنشستگان نسبت به مصوبه روز ۱۵ خرداد هیأت وزیران مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان اعتراض خود را ابراز داشتند. بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی خواهان افزایش حقوق به میزان نرخ واقعی سبد معیشت هستند اما دولت حتی مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش ۳۸ درصدی برای بازنشستگان را نیز زیر پا گذاشته است.