کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم اعتراضات بازنشستگان تأمین اجتماعی اهواز

روز چهارشنبه ۱۸ خردادماه جمعی از بازنشستگان تأمین اجتماعی اهواز مجدداً مقابل فرمانداری این شهر دست به تجمع زدند.

این بازنشستگان نسبت به مصوبه روز ۱۵ خرداد هیأت وزیران مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان اعتراض خود را ابراز داشتند. بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی خواهان افزایش حقوق به میزان نرخ واقعی سبد معیشت هستند اما دولت حتی مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش ۳۸ درصدی برای بازنشستگان را نیز زیر پا گذاشته است.

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش انقلابی در شهرهای ایران

-

تداوم خیزش دانشجویان در دانشگاه های کشور

-

اعتصاب و راهپیمایی کارگران ذوب آهن اصفهان

-

 آغاز اعتصاب کارگران شرکت خودروسازی مرتب در تهران

-

تجمع کارگران کارخانه فولاد ازنا

-

اعتصاب و تجمع کارگران شرکت سرماآفرین

-