کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

تداوم اعتراضات ایرانیان در خارج از کشور

خیزش ایرانیان علیه جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف جهان نیز روز و شامگاه یکشنبه 3 مهر ماه ادامه یافت.

در لندن پلیس بریتانیا از ورود معترضان ایرانی به سفارت جمهوری اسلامی جلوگیری کرد. با این حال، ایرانیان مقیم بریتانیا با تجمع مقابل سفارت ایران در لندن از خیزش سراسری مردم ایران علیه جمهوری اسلامی حمایت کردند. ایرانیان در آلمان هم‌زمان با شهرهای دیگر دنیا برای حمایت از معترضان در ایران تجمعی در هامبورگ برگزار کرده و ضمن نصب بنرهایی اقدام به هم‌خوانی ترانه‌های اعتراضی کردند. همچنین عصر یکشنبه، با حرکت معترضان ایرانی در پاریس به سمت سفارت جمهوری اسلامی، پلیس فرانسه برای متفرق کردن جمعیت از گاز اشک‌آور استفاده کرد و با معترضان درگیر شد.  گروهی از مردم در آتن پایتخت یونان  نیز در مقابل ساختمان پارلمان تجمع کردند و از اعتراضات مردمی در ایران که بعد از قتل مهسا امینی ۲۲ ساله در ایران آغاز شد، حمایت کردند.