کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم اخراج و سرکوب معلمان

حکم اخراج “محمود ملاکی” بازرس کانون صنفی معلمان بوشهر توسط دیوان عدالت اداری صادر شد.

گفتنی است، پیش‌تر هیات تجدیدنظر وزارت آموزش و پرورش حکم اخراج این فعال صنفی را صادر کرده بود.پس از اعتراض ایشان به حکم صادره، دیوان عدالت اداری رای به حکم اخراج نامبرده را صادر کرد.حکم شلاق وسه ماه حبس که به جریمه نقدی تبدیل شد نیز به اجرای احکام رفت.لازم به ذکر است پرونده های متعدد قضایی علیه  این فعال صنفی در جریان است .