کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم اخراج فعالان صنفی کارگران در شهرهای مختلف ایران

تداوم اخراج فعالان صنفی کارگران در شهرهای مختلف ایران

در ادامه فشار بر فعالین کارگری،یک فعال کارگری دیگر با نام “افشار محب” روز سه شنبه 19 تیرماه به دلیل فعالیت‌های مدنی خود با فشار نهادهای امنیتی در اردبیل از کار اخراج شد.

بر اساس گزارش‌ها،اخراج این فعال کارگری به دلیل حمایت از اعتصابات کارگران مجموعه صنعتی «آرتا نمین» که در پی پرداخت‌نشدن حقوق معوقه مقابل فرمانداری شهرستان نمین تجمع کرده بودند،عنوان شده است.گفته میشود که کارگران،معلمان و بازنشستگان و سایر معترضین به شرایط معیشتی خود،مستقیما با نهادهای امنیتی اطلاعاتی و انتظامی روبرو میشوند.