کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم آتش اعتراضات در شهر های غرب کشور

هنوز آتش اعتراضات در زاهدان و دیگر شهرهای سیستان و بلوچستان خاموش نشده بود که شعله ی قیام مردمی در مهاباد به دیگر شهرهای کردستان سرایت کرد.

بر پایه ی تصاویر و گزارش های منتشره، در بیشتر شهرهای کردستان و همچنین سایر نقاط ایران تظاهرات همچنان ادامه دارد. اکثر این تظاهرات به درگیری با نیروهای امنیتی و سرکوبگر منجر می شود. گفتنی است که، بیشتر شهرهای کردستان از جمله سنندج، بوکان، مهاباد، مریوان و همچنین قصر شیرین، کرمانشاه، بابل، زنجانّ ، دورود، ارومیه، اراک، هشتگرد، میاندوآب، بروجرد، سر پل ذهاب، شاهد تظاهرات ضدحکومتی بوده اند. در تهران جنگ و گریزهای پراکنده معترضان با نیروهای سرکوب ادامه دارد. شایان ذکر است در سنندج مقابل بیمارستان کوثر جمعیت انبوهی برای حمایت از معترض جوان، اشکان مروتی گرد آمده اند. براساس آخرین گزارش ها نامبرده در بیمارستان بستری و در وضعیت نامناسب جسمی به سر می برد.