کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

تداوم آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع مریوان

تداوم آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع مریوان3

بر ا‌ساس گزارش انجمن محیط‌ زیستی “سبز چیا” مریوان روز شنبه 9 تیرماه پس از گذشت یک شبانه‌روز آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع روستاهای “رەشەدی و ئەسراوا ” همچنان دامە دارد.

به گفتە شاهدان تنها نیروهای حاضر کە سعی در مهار این آتش‌سوزی‌ها دارند،نیروهای مردمی و اعضای انجمن‌های محیط‌ زیستی هستند.گفتنی است که سالیانه صدها هکتار از جنگل‌ها و مراتع کوهستان زاگرس در شعلە آتش می‌سوزند.فعالان و اهالی این مناطق از کمبود امکانات و عدم کمک‌رسانی مسئولان اعتراض دارند.همچنین در سال‌های گذشتە تعداد قابل توجهی از نیروهای مردمی در این راه جان خود را از دست داده‌اند.