کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تخلیه پساب های خطرناک توسط کارخانه های صنعتی به دریای کنارک

تخلیه پساب های خطرناک توسط کارخانه های صنعتی به دریای کنارک2

شهروندان کنارک روز چهارشنبه 6 تیرماه، با ارسال ویدئو از تخلیه فاضلاب خطرناک صنعتی کارخانجات شهرک صنعتی این شهر بدون تصفیه به دریا خبر دادند.

به گفته شهروندان، این فاضلاب ها بدون تصفیه شدن باعث نابودی محیط زیست خشکی و آبی و از بین رفتن ماهیان و جانوران خواهند شد. تخلیه بدون تصفیه این فاضلاب‌ها می‌تواند به آلودگی آب، آسیب به حیات وحش و زیستگاه‌های آبی، و خسارات جدی برای انسان‌ها منجر شود،این فاضلاب‌ها معمولاً شامل مواد آلی، شیمیایی، فلزات سنگین، ترکیبات نفتی، رنگ‌ها، مواد رادیواکتیو و میکروارگانیسم‌ها هستند.