کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تخریب چندین منزل مسکونی شهروندان بلوچ

سحرگاه روز دوشنبه ۱۶ اسفند ماه، نیروهای انتظامی و بنیاد مسکن به همراه نیروهای شهرداری زاهدان با یورش به مناطق شهرک جهاد زاهدان ، چندین منزل مسکونی شهروندان بلوچ را با وسایل داخل خانه ها تخریب کردند.

به گفته شاهدان عینی، ماموران رژیم ساعت ۵ صبح ابتدا محل را محاصره و سپس با چند دستگاه لودر اقدام به تخریب منازل شهروندان کرده‌اند حتی اجازه ندادند که مردم وسایل داخل خانه ها خارج کنند. پیش از این نیز تخریب خانه های شهروندان بلوچ در مناطق منزل آب و دایی آباد زاهدان و حتی شهرهای دیگر استان توسط دستگاه های دولتی مسبوق به سابقه بوده و در تاریخ ۹ اسفندماه ۱۴۰۱، نیروهای بسیج و سپاه شبانه اقدام به تخریب و آتش زدن کپرهای مردم حاشیه نشین چابهار کرده بودند.