کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تخریب منزل مسکونی یک خانواده بلوچ در چابهار

روز شنبه 4 شهریورماه،نیروهای انتظامی و بنیاد مسکن به همراه نیروهای شهرداری زاهدان با یورش به مناطق شهروندان بلوچ در چابهار،اقدام به تخریب منزل مسکونی یک خانواده بلوچ کردند.

به گفته شاهدان عینی، ماموران رژیم ابتدا این منزل مسکونی در خیابان باهنر ۸ چابهار را محاصره و سپس با چند دستگاه لودر اقدام به تخریب منزل این خانواده کرده‌اند.این درحالی است که حتی اجازه ندادند،این خانواده وسایل داخل خانه را خارج کنند.گفته می شود نیروهای کلانتری ضمن ضرب و جرح زنان و کودکان،به منزل این خانواده یورش برده و این منزل مسکونی را بدون ارائه اطلاع قبلی تخریب کرده اند.