کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تخریب منازل مسکونی و تیراندازی به شهروندان بلوچ

روز دوشنبه 29 آذر ماه ماموران نظامی رژیم با همکاری سازمان مسکن و شهرسازی شهر با تخریب منازل مسکونی شهروندان بلوچ در منطقه شیرآباد زاهدان به سمت آنها تیراندازی کردند.

گفته می شود شهروندان منطقه شیر‌آباد ، صبح روز دوشنبه با سر و صدا و تخریب منازل مسکونی همشهریان خود بیدار شدند. این اقدام غیرانسانی در ساعات اولیه بامداد و زمانی که اکثر مردم در خواب بودند صورت گرفت. با شروع تخریب چند خانه، مردم به خیابان‌ و روی پشت‌بام‌ها آمده و تلاش کردند جلوی این اقدام را بگیرند. اما نیروهای نظامی با تیراندازی قصد متفرق کردن مردم را داشتند. بنابه گزارش فعالین بلوچ، تیراندازی ماموران نظامی منجر به زخمی شدن دست‌کم دو شهروند بلوچ شده است. همچنین ماموران اقدام به پرتاب گاز اشک‌آور به داخل منازل مسکونی شهروندان بلوچ که زنان و کودکان داخل آنها بودند، کرده‌اند. پرتاب گاز اشک‌آور باعث وضعیت وخیم شهروندان شده که توسط مردم محلی به بیمارستان منتقل شده‌اند.