کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تخریب سرپناه شهروندان بلوچ در سردترین فصل سال

نظامیان حکومتی و نیروهای بنیاد مسکن زاهدان در ادامه روند تخریب سرپناه شهروندان در استان سیستان و بلوچستان با یورش به روستای کالیکا در حومه شهر زاهدان شماری از منازل مسکونی شهروندان را تخریب کردند.

تخریب سرپناه این خانواده‌های حاشیه‌نشین زاهدان در فصل زمستان،در حالی انجام گرفته که آن‌ها سند مالکیت منازل را در اختیار داشته‌‌اند.نیروهای بنیاد مسکن و نظامیان حکومتی،در پایان تخریب این منازل اعلام کردند که برای ادامه کار و تخریب سایر خانه‌ها در روز‌های آینده به این روستا بازخواهند گشت.لازم به یادآوری است که روز چهارشنبه 25 بهمن ماه نیز چندین سرپناه شهروندان در بلوار چراغ مکان در منطقه کمب مرادآباد چابهار،توسط بنیاد مسکن و ماموران رژیم تخریب شده بودند.