کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تخریب خانه های مردم در چابهار

روز چهارشنبه ۱۶مهر ماه، ماموران اماکن شهرداری شهرستان چابهار، در یکی از مناطق فقیر حاشیه‌نشین شهرستان چابهار، اقدام به تخریب خانه های مردم کردند.

گفته می شود ماموران شهرداری بدون هشدار قبلی اقدام به تخریب خانه‌های این مردم محروم حاشیه نشین کرده اند.  تخریب خانه های مردم در چابهار در شرایطی صورت می‌گیرد که “حمید زاد‌بوم” معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت رژیم چندی پیش از ارسال مصالح ساختمانی به سوریه برای بازسازی این کشور خبر داد. این کارگزار رژیم، بازسازی سوریه را یک وظیفه شرعی  اعلام کرد و گفت: “مصالح ساختمانی مورد نیاز برای بازسازی سوریه از سوی جمهوری اسلامی ایران در حال ارسال است.”