کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تحصن کارگر اخراجی گروه ملی فولاد برای بازگشت به کار

یک کارگر اخراجی گروه ملی فولاد ایران که در سال 1401 رای بازگشت به کار از اداره کار استان خوزستان دریافت کرده بود،در اعتراض به عدم بازگشت به کار خود به شرکت،صبح روز چهارشنبه 27 دی ماه در مقابل ورودی مجموعه گروه ملی فولاد در اهواز تحصن کرد.

کریم سیاحی از جمله شش کارگری بود که سال گذشته پس از اجتماعات صنفی کارگران این مجموعه اخراج شده بود،اما با رای اداره کار استان خوزستان به کار بازگشته بود،که با ممانعت مدیران به کار بازنگشت.کارگران شرکت می‌گویند که شورای تامین استان و استانداری مخالفتی با بازگشت به کار “کریم سیاحی” ندارند،اما مدیریت شرکت علت عدم اجازه به بازگشت وی را مخالفت شورای تامین استان خوزستان اعلام می‌کند.