کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تحصن کارگران بومی اخراجی پتروشیمی ارغوان‌گستر ایلام

تحصن کارگران بومی اخراجی پتروشیمی ارغوان‌گستر ایلام2

کارگران بومی اخراج‌شده پتروشیمی ارغوان‌گستر ایلام روز چهارشنبه 6 تیرماه سومین هفته تجمع و تحصن اعتراضی خود را مقابل ساختمان استانداری پشت سر گذاشته‌اند.

از قرار معلوم، برخی کارگران پروژه‌ای در پتروشیمی ارغوان گستر با اتمام قرارداد پیمانکار بیکار شده اند و روند بیکاری برای سایر کارگران ادامه دارد.به گفته کارگران:مسئولان می‌توانند کارگران بیکار شده که همگی بومی منطقه‌اند را در بخش‌های دیگر این پتروشیمی و سایر واحد‌های نفت و گاز و پتروشیمی چوار به کار گیرند،اما به بهانه های مختلف اقدام به اخراج کارگران میکنند.