کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

تحصن مالباختگان شرکت رضایت خودرو در تاکستان

روز دوشنبه ٢٤ مهرماه ١٤٠٢، مالباختگان شرکت رضایت خودرو “طراوت نوین” در تا‌کستان یکشنبه‌شب و روز دوشنبه اقدام به برگزاری تحصن کردند.

طبق گزارشات منتشر شده، غفاری مدیر شرکت رضایت خودرو “طراوت نوین” مبالغ هنگفتی از هزاران متقاضی خودرو دریافت کرده و نه تنها خودروها را به آنها تحویل نداده، بلکه با استفاده از نفوذ و رانت خود حاضر به پاسخگویی به مالباختگان نیست. گفتنی است، غارت‌شدگان شرکت‌های رضایت خودرو و طراوت نوین پیشتر نیز با برپایی تجمع مقابل اداره کل دادگستری استان قزوین پیگیر بازگرداندن سرمایه‌های خود شده بودند.مالباختگان همچنین با برپایی تجمع و سردادن شعار در مصلی نماز جمعه قزوین، مقابل استانداری و دادگستری از مسئولان خواسته اند، تا به شکایات آنها رسیدگی شود.