کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تحصن رانندگان اخراجی شرکت واحد اتوبوس‌رانی در تهران

تحصن رانندگان اخراجی شرکت واحد اتوبوس‌رانی در تهران2

تحصن رانندگان اخراجی شرکت واحد اتوبوس‌رانی در تهران2

بنا به گزارش منتشره، روز دوشنبه 17 تیرماه، شماری از رانندگان شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحصن کردند.
بر پایه این گزارش، کارفرمای شرکت واحد این رانندگان را اخراج کرده و وزارت کار بر آن مهر تائید کوبیده و رای دیوان عدالت اداری مبنی بر بازگشت به کار رانندگان را نقض کرده است. بنا به گفته آنها، تحصن‌کنندگان به شیوه‌های گوناگون پیگیر وضعیت شغلی خود بوده اند و در مواردی دیوان عدالت اداری رای اداره کار را نقض و حکم به بازگشت به کار رانندگان داده است. وزارت کار اما در بررسی مجدد پرونده باز رای به اخراج رانندگان داده اند.