کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تحصن دانشجویان دانشکده فنی شریف

گروهی از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف روز یکشنبه 4 دیماه در اعتراض به احضار علی شریفی زارچی، استاد دانشکده کامپیوتر این دانشگاه به اداره اطلاعات، در لابی دانشگاه تحصن کردند.

علی شریفی زارچی پیشتر در توییتر از احضار خود به اداره اطلاعات خبر داده بود. هنوز دلیل احضار او مشخص نیست. گفته می شود علی شریفی زارچی از جمله مدرسان دانشگاه است که از دانشجویان معترض حمایت کرد. او در شب حمله نیروهای لباس شخصی و امنیتی به دانشگاه شریف در دهم مهرماه هم به این اقدام اعتراض کرد و در کنار دانشجویان ایستاد. شوراهای صنفی دانشجویان دانشگاه‌های کشور همچنین از انصراف تیم والیبال دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه شریف از مسابقات دانشجویی در اعتراض به احضار شریفی زارچی به اداره اطلاعات خبر داد.