کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

تحصن خانواده بازداشت‌شدگان خیزش سراسری در مقابل دادگستری آبدانان

روز شنبه دوازدهم آذرماه، خانواده بازداشت‌شدگان خیزش سراسری در مقابل دادگستری آبدانان تجمع کردند.

خانواده یاسر انصاری، مهدی شاهمرادی و امیر حسین شاهمرادی از بازداشت‌شدگان خیزش سراسری در مقابل دادگستری آبدانان تحصن کردند که با یورش ماموران امنیتی رژیم مواجه شدند و معترضان را مورد ضرب و شتم قرار دادند.