کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

تحصن اعتراضی فعالان محیط زیست در پاریس

جمعی از فعالان محیط زیست که با نام «شورش علیه انقراض» فعالیت می‌کنند، روز سه شنبه 30 فروردین ما در اعتراض به سیاست‌های محیط زیستی دولت فرانسه، میدان «استراسبورگ سن‌دنی» در منطقه دهم پاریس را مسدود کردند.

تظاهرکنندگان با سردادن شعارهایی مخالفت خود را با سیاست‌های امانوئل ماکرون، رئیس جمهور این کشور اعلام و عنوان کردند که وی برای پنج سال متوالی ریاست جمهوری این کشور را بدون ارائه چیزی برای مسائل زیست‌محیطی بر عهده داشت. آنها می گویند “انتخابات ریاست‌جمهوری برایشان هیچ گزینه‌ای بین انتخاب یک نامزد راست افراطی (مارین لوپن) با دیدگاه‌های نفرت‌انگیز و نامزدی که طی پنج سال مساله محیط زیست را کنار گذاشت و دروغ گفت،( امانوئل ماکرون) باقی نمی‌گذارد.”