کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

تحریم های جدید بریتانیا علیه جمهوری اسلامی

بعد از ایالات متحده آمریکا و کانادا، بریتانیا نیز روز پنجشنبه ششم اردیبهشت ماه، تحریم‌های جدیدی علیه جمهوری اسلامی به‌دلیل حمله موشکی و پهپادی اعمال کرد.

این تحریم‌ها دو شخص و چهار شرکت را که مشارکت نزدیکی در برنامه تولید پهپاد جمهوری اسلامی دارند، هدف قرار می‌دهد. همچنین تحریم‌های تجاری علیه ایران با اعمال ممنوعیت‌هایی بر صادرات اجزایی که جمهوری اسلامی در ساخت موشک و پهپاد به کار می‌گیرد، گسترده‌تر شد.