کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تحریم نمایش انتخابات رژیم توسط زندانیان اجتماعی در زندان‌های مختلف

تحریم سیرک انتخابات رژیم توسط زندانیان اجتماعی در زندان‌های مختلف2

روز جمعه 1 تیرماه در همراهی با آحاد مردم در زندان‌های مختلف،زندانیان اجتماعی که خود اولین قربانیان غارتگری‌های سران حکومت می‌باشند با صدور بیانیه‌ ای در خصوص تحریم انتخابات به بقیه اقشار مردم پیوستند.

در بخشی از بیانیه این زندانیان آمده است:هزاران هزار زندانی از درون زندان‌های رژیم اعلام می‌کنند که ارزشی برای انتخابات نمایشی پیش رو قائل نیستند و این انتخابات که فقط برای درمان دردهای خامنه‌ای است،از جانب زندانیان در زندان های مختلف رژیم مورد تحریم است و به هیچیک از کاندیداهای این نظام که برای خالی کردن جیب مردم و نابود کردن ثروت‌های این مملکت به میدان آمده اند،رأی نخواهند داد.