کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تحریم مضحکه انتخابات از سوی کارگران و خانواده های دادخواه

تحریم مضحکه انتخابات از سوی کارگران و خانواده های دادخواه2

گزارشات منتشرشده در روز سه شنبه 5 تیرماه حاکی از آن است که شمار زیادی از فعالان سیاسی و مدنی،کارگران چپ و کمونیست سنندج و خانواده های دادخواه طی پیام هایی،انتخابات نمایشی رژیم را تحریم کردند.

در بخشی از پیام کارگران چپ و کمونیست سنندج در خصوص تحریم مضحکه انتخابات رژیم آمده است:کارگران،زحمتکشان،توده های ستمدیده ایران و کردستان،رژیم جنایتکار اسلامی طی 44 سال عمر ننگینش جز فقر و فلاکت،تجاوز و اعدام،کشتار دهه 60،کشتار 59 نفر شهر مهاباد،قتل ژینا امینی و دیگر جنایات و کشتار مردم آزادی خواه هیج دستاورد دیگری نداشته است.همچینن خانواده های دادخواه دهه شصت،هواپیمای اوکراینی،آبان 98 و جنبش انقلابی “زن،زندگی،آزادی” در یک  بیانیه مشترک ضمن تحریم انتخابات نمایشی حکومت ایران اعلام کردند تا سرنگونی این حکومت به مبارزات خود ادامه خواهند داد.در متن بیانیه خانواده های دادخواه آمده است:همراه همه زنان و مردانی که برای معیشت،منزلت و آزادی  دادخواهی می کنند،با فریاد “زن،زندگی،آزادی” خواهند ایستاد و تا سرنگونی و به محاکمه کشاندن همه آمرین و عاملین کشتار و جنایات چهار دهه گذشته حکومت ایران از پای نخواهند نشست.