کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تحریم انتخابات توسط کارگران پروژه‌ای عسلویه و جنوب کشور

تحریم انتخابات توسط کارگران پروژه‌ای عسلویه و جنوب کشور4

کارگران پروژه‌ای عسلویه و جنوب کشور روز پنجشنبه 7 تیرماه، طی بیانیه ای نمایش انتخاباتی رژیم را تحریم کردند.

در این بیانیه از جمله آمده است: روز ۲۰ خرداد تبلیغات “انتخابات” ریاست جمهوری ۱۴۰۳ شروع شد و در خلال این روزها، هر کدام از کاندیداها شاهد تجمعات متعددی از سوی طبقه کارگر‌ و درد مشترک نیروی کار بودند. کاندیداها اعتصاب عظیم کارگران پروژه‌ای نفت، گاز و پتروشیمی را نظاره و مبارزات کارگران ارکان ثالث و قراردادی نفت و گاز را هم مشاهده کردند. همچنین کاندیداها می‌دانند مزد کارگر زیر خط فقر است و تازه از همان مزد ناچیز مالیات نیز کسر می‌شود. می‌دانند که تورم در سال گذشته بیش از ۴۰ درصد بود و وزیر قلدر کار، بدون تایید نماینده کارگران، ۲۲ درصد و ۳۵ درصد افزایش دستمزد را تصویب کرد. با تجربه چندین ساله از سرکوب و استثمار سازمان‌یافته، ما هیچ امیدی به حل مشکلات طبقه کارگر از سوی نمایندگان طبقه سرمایه‌دار نداریم و تنها متکی به مبارزات متحدانه کارگران برای احقاق حقوق‌مان هستیم. ما دوست و دشمن طبقاتی‌مان را تشخیص می‌دهیم و می‌دانیم که تا قدرت‌ در دست سرمایه‌داران است ما کارگران چاره‌ای جز مبارزه طبقاتی و متشکل برای رفاه و آزادی‌مان نخواهیم‌ داشت.