کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تحریم انتخابات توسط دانشجویان دانشگاه‌های تهران

تحریم انتخابات توسط دانشجویان دانشگاه‌های تهران 1

دانشجویان دانشگاه های تهران روز پنجشنبه 7 تیرماه، در بیانیه ای نمایش انتخاباتی رژیم را تحریم کردند.

در بخشی از این بیانیه آمده است: در شرایط فعلی که هیچ نیروی سیاسی مترقی و منسجمی وجود ندارد و دورنمایی از بهتر شدن شرایط  نیز در پیش چشم نیست، مهم‌ترین وظیفه‌ی تمامی اقشار جامعه، اندیشیدن به بهبود وضعیت ایران و عبور از نظام فعلی آن است. با توجه به وضعیتی که شرح آن در بندهای بالا رفت، ما جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های تهران، وظیفه‌ی خود می‌دانیم که موضع خود نسبت به حاکمیت و مسئله‌ی انتخابات آن را صریحا اعلام کنیم: ما انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ را تحریم می‌کنیم، چرا که رای دادن در چارچوب سیاسی موجود، صرفا به معنای پذیرش سرکوب است. اما رای ندادن نیز به تنهایی کافی نیست. رای ندادن در صورتی می‌تواند مفید واقع شود که با فکر کردن به آلترناتیوی برای وضع موجود و مبارزه برای آن همراه باشد.