کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

تحریم انتخابات توسط جمعی از کارگران چپ و کمونیست در سنندج

تحریم انتخابات توسط جمعی از کارگران چپ و کمونیست در سنندج3

جمعی از کارگران چپ و کمونیست سنندج روز چهارشنبه 13 تیرماه، درخصوص تحریم نمایش انتخاباتی دوره دوم اختلاسگران و جنایتکاران رژیم جمهوری اسلامی پیامی منتشر کردند.

در این پیام آمده است: زنان و مردان کارگر ، دانشجویان ،معلمان ، اقشار زحمتکش جامعه ، بدانید اینهایی که خود را برای ریاست جمهوری کاندید کرده اند ۴۵ سال است درخدمت رژیم اسلامی هستند. این دزدان ، غارتگران و  جنایتکاران عامل بیکاری ،گرانی ، تورم فقر و فلاکت ، کشتار و اعدام بوده اند. ما  کارگران و مردم آزادیخواه و برابری طلب به آنها رای نمی دهیم .رای ما  سرنگونی رژیم جنایتکار اسلامی است .