کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کوتاه قامتان مقابل سازمان غذا و دارو برای واردات دارو

جمعی از خانواده‌ها و بیماران کوتاه قامتی روز شنبه 19 شهریورماه، با تجمع در مقابل سازمان غذا و دارو خواستار واردات داروی وکس زوگو ( (voxzogoشدند.

به گفته خانواده های معترض، این دارو که برای رشد کودکان بیماری کوتاه قامتی تازه کشف شده و مورد تأیید قرار گرفته است در کشورهای دیگر رایگان یا با قیمت ارزانی در اختیار بیماران قرار می‌گیرد. به همین دلیل این خانواده ها از وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو درخواست دارند بودجه‌ای برای واردات این دارو که برای رشد کودکان کوتاه قامتی لازم است مصوب و به واردات این دارو اقدام کنند. شایان ذکر است، بیماری کوتاه قامتی یک نوع اختلال در رشد استخوان است که باعث قامت کوتاهی و اندام نامتناسب می‌شود.

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش انقلابی مردم در شهرهای مختلف

-

اعتصاب کارگران آبفای مشگین شهر

-

اعتراض کارگران اخراجی روغن جهان

-

استمرار تجمع اپراتورهای پست های فشار قوی برق

-

وقوع زمین لرزه در شهرستان خوی

-

فروش اموال مازاد دولت ایران با مصونیت قضایی

-