کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کلاه زردها مقابل مجلس

روز دوشنبه 15 اسفند ماه جمعی از اپراتورهای پست های فشار قوی برق در اعتراض به افزایش 20 درصدی حقوق های خود مقابل مجلس رژیم دست به تجمع زدند.

به گزارش منتشر شده، مجلس رژیم افزایش ۲۰ درصدی حقوق را برای زیرمجموعه‌های شاغل و بازنشسته دولت و همچنین کارگران دستگاه‌های اجرایی، به تصویب رساند. نماینده معترضان در این خصوص گفته است، بازهم مجلس بند غیرقانونی تبصره ۱۲ بودجه را به تصویب رساند؛ در حالیکه کارگران دولت مدت‌هاست مطالبه‌گری می‌کنند و می‌گویند تعیین دستمزد کارگران در تمام بخش‌ها برعهده‌ی شورایعالی کار است. به گفته‌ی وی، کارگران دولت، از مزایای کارمندان محرومند اما هنگام افزایش حقوق آن‌ها را کارمند محسوب می‌کنند؛ این دومین بار است که دولت افزایش حقوق کارگران دولت را در بودجه می‌بیند و مجلس هم آن را به تصویب می‌رساند.