کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کشاورزان در اصفهان و خوزستان

کشاورزان اصفهان و خوزستان روز شنبه 8 آذر ماه به طور همزمان با برپایی تجمع نسبت به طرح مصوبه دولت در زمنیه معافیت مالیاتی بخش کشاورزی اعتراض کردند.

کشاورزان که این روزها به دلیل بالا رفتن هزینه تمام شده تولید محصولات‌شان در شرایط بد و بحرانی اقتصادی به سر می‌برند، قصد دارند با برپایی تجمع هر روزه مانع از تصویب طرح معافیت مالیاتی بخش کشاورزی شوند. براساس پیشینه این طرح، مهر ماه سال ۹۹، کمیسیون اقتصاد دولت در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، تصمیم گرفت تا کلیه معافیت‌های بخش کشاورزی و زیربخش‌های آن را حذف کند. این موضوع در حالی است که طبق مفاد ماده ۸۱  قانون تصویب شده اسفند ماه ۶۶ و اصلاحیه بعدی آن، درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های کشاورزی و دامپروری از پرداخت مالیات معاف شدند.