کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کشاورزان خرمشهر در اعتراض به وضعیت معیشتی

شماری از کشاورزان ساکن روستا‌های حومه غرب کارون، روز دوشنبه ۱۵ فروردین ماه، نسبت به وضعیت بیکاری خود و ممنوعیت کشت تابستانه در مقابل دفتر نماینده مجلس رژیم در خرمشهر تجمع اعتراضی برپا کردند.

بنابر گفته ی کشاورزان معترض، ساکنان این روستاها علیرغم همجواری با رودخانه کارون، از کشت تابستانه منع شده و مجوز برداشت آب برای کشت محصول را ندارند و در شرایط بغرنج معیشتی و اقتصادی زندگی می‌کنند. اهالی این روستاها واقع در ۴۵ کیلومتری خرمشهر در شرایطی از بیکاری رنج می‌برند که در نزدیکی میادین نفت و گاز سکونت دارند، اما در سایه سیاست‌های تبعیض‌آمیز رژیم از به کارگیری و اشتغال در این واحدهای صنعتی محروم مانده‌اند.