کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کشاورزان بخش بیرانشهر خرم آباد

کشاورزان بخش بیرانشهر خرم آباد روز پنجشنبه 12 خرداد ماه در اعتراض به قطع حقابه کشاورزی و از بین رفتن محصولاتشان در برابر بخشداری تجمع کردند.

کشاورزان خواهان رها شدن آب سد ایوشان شدند.معترضان می‌گویند با وعده باز شدن آب سد ایوشان و تحویل حقابه کشاورزی، اقدام به کشت کرده اند. اما اکنون بدون آب محصولات آنها در معرض خشک شدن قرار گرفته است. از قرار معلوم مسئولان بخشداری با ادعای آبدوست بودن کاشت برنج از تحویل حقابه کشاورزان خودداری می‌کنند. کشاورزان می‌گویند وزارت جهاد کشاورزی نیز به‌جای حمایت از کشاورزان و تامین آب برای تولید این محصول حیاتی فقط مانع ایجاد می‌کند.