کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کشاورزان اصفهان

روز شنبه ۲۷ فروردین ماه، شماری از کشاورزان اصفهان، در اعتراض به عدم تامین حقابه خود توسط مسئولان مربوطه، در مجاورت یکی از کانال های فرعی، دست به تجمع اعتراضی زدند.

یکی از کشاورزان معترض می‌گوید که تاکنون سازمان آب، اجازه جاری شدن آب غرب منطقه که کشاورزان جهت آبیاری محصولات خود به آن نیاز دارند را صادر نکرده است. اصفهان در کنار کشاورزی، قطب صنعتی مهمی در ایران است و کشاورزان گلایه دارند که “صرف شدن آب در صنایعی نظیر کاشی و فولاد که باید در کنار دریا ساخته شوند و نه در استانی که کیلومترها از دریا فاصله دارد، ظلم علیه کشاورزان است.”

پست های مرتبط این دسته

شروع اعتصاب عمومی در شهر های مختلف ایران

-

اعتصاب کارگران پیمانی شرکت پایانه و مخازن پتروشیمی

-

ادامه اعتراض کارگران شرکتی ابنیه فنی

-

اعتراض کارگران بیکار شده‌ معدن کرومیت آسمینون

-

تجمع پرستاران در تهران و تبریز

-

گردهمایی کشاورزان اصفهانی

-