کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کشاورزان اصفهان در سال جدید

در شروع سال جدید کشاورزان اصفهان روز شنبه ۶ فروردین ماه در اعتراض به اجرا نشدن مصوبات وعده داده شده از سوی مسئولین استان دست به تجمع زدند.

در جریان این تجمع کشاورزان معترض ابتدا در برابر جهاد کشاورزی این شهر در خیابان منوچهری تجمع و سپس به سمت شرکت سهامی آب منطقه‌ای اصفهان حرکت کرده و در برابر آن تجمع کردند. آنها  از اجرا نشدن مصوبات و انجام نشدن قول‌ها و وعده‌های مقامات استان از جمله اجرای احکام قانونی مبنی بر توقف پروژه بن بروجن و پسابه زاینده رود و برداشت‌های بی‌رویه آب زاینده رود توسط فولاد اصفهان و…اعتراض دارند.

پست های مرتبط این دسته

ادامه اعتراض کارگران آبفای آهواز

komalah

نارضایتی پرستاران شرکتی شهرهای مختلف

komalah

تجمع  اعتراضی اهالی بخش صیدون

komalah

تیراندازی ماموران رژیم به سوی سوختبران

komalah

 افزایش شمار دانشجویان بهائی محروم از تحصیل

komalah

ادامه وخامت وضعیت کرونایی در ایران

komalah