کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کسبه مجتمع تجاری پالادیوم تبریز

کسبه مجتمع پالادیوم تبریز، روز پنجشنبه نهم تیر ماه، در داخل محوطه این مکان تجاری تجمع اعتراضی برپا کردند.

کسبه معترض که نسبت به نامناسب بودن شرایط کار و فعالیت در این مجتمع اعتراض دارند، ضمن تعطیل کردن واحدهای صنفی خود خواستار رسیدگی مدیران این مکان تجاری به مطالبات خود شدند.