کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کامیون داران و رانندگان قصر قند

شماری از کامیون داران و رانندگان شهرستان قصرقند  روز شنبه 20 دیماه در مقابل فرمانداری این شهر تجمع کردند.

بر اساس این گزارش، دلیل تجمع آن ها اعتراض به قطع سهمیه سوخت سیصد کامیون توسط شرکت نفت چابهار عنوان شده است. آنها می گویند با قطع سهمیه سوخت این کامیون ها صدها نفر بیکار خواهند شد.